Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) anunta ca, joi, au fost emise primele decizii de compensare prin puncte ca urmare a unor cereri vizand proprietati nationalizate care nu pot fi solutionate prin restituire in natura. Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) a decis ca valoarea compensarilor este cuprinsa intre 12.420 si 12.391.380 de puncte.

„Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor a emis, in sedinta din 11 iulie 2013 cinci decizii de compensare prin puncte, in conformitate cu Legea nr. 165/2013. Potrivit acestei legi, cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte, fiecare punct valorand un leu”, mentioneaza un comunicat emis de ANRP. Toate dosarele pentru care au fost emise dispozitii de compensare au fost constituite in baza legilor fondului funciar.

In toate aceste spete Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a fost obligata prin sentinte judecatoresti definitive si irevocabile sa emita titluri de despagubire, iar calcularea punctelor reprezentand masuri compensatorii aferente terenurilor revendicate de persoanele indreptatite a fost facuta prin aplicarea grilei notariale.ANRP precizeaza ca punctele acordate vor putea fi valorificate, fie prin achizitionarea de terenuri din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile, incepand cu 1 ianuarie 2016, fie in numerar, incepand cu 1 ianuarie 2017.

In comunicatul de presa amintit, se mai spune ca s-a aprobat emiterea a 12 titluri de despagubire in dosare constituite in baza Legii nr. 10/2001. Astfel, au fost emise trei titluri de despagubire emise pentru punerea in executare a unor sentinte definitive si irevocabile in care instanta a stabilt cuantumul (pentru actiuni formulate in contradictoriu cu CCSD), in valoare de 84.219.504 lei, 211.956 lei si 11.422.480 lei. Celelalte noua titluri de despagubire emise, cu valori intre 3.561 si 34.277.098 lei, sunt aferente unor dosare aprobate in sedinte anterioare ale Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.

Cei care vor sa afle mai multe date pot consulta site-ul ANRP unde se va publica lista dosarelor pentru care s-au acordat decizii de compensare si pentru care s-a aprobat emiterea de titluri de despagubire .

In alte 40 de dosare, constituite atat in baza Legii 10/2001, cat si in baza legilor fondului funciar, Comisia Nationala a decis sa solicite persoanelor indreptatite si entitatilor investite de lege (autoritati locale) documente necesare stabilirii situatiei juridice a imobilelor pentru care urmeaza a se acorda despagubiri. De asemenea, Comisia a constatat ca sase dosare constituite in baza Legii nr. 10/2001 au ramas fara obiect.

Guvernul a decis in martie ca fostii proprietari ai caselor nationalizate care nu pot fi despagubiti in natura vor primi puncte in valoare nominala de un leu, raportat la valoarea casei, cu care vor putea achizitiona prin licitatie alte imobile sau le vor preschimba in bani, dar dupa 2017,in limita a 10% pe an din suma punctelor. In termen de 3 ani de la primirea deciziei de compensare, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, titularul care face dovada ca a participat la cel putin 3 licitatii nationale de imobile si nu a valorificat punctele in cadrul acestora poate opta pentru plata echivalentului acestora si in numerar. In acest sens, persoana poate solicita la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, anual, emiterea de titlu de plata in cuantum de cel mult 10% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si netransformate, in echivalent in numerar pot fi valorificate in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile.